Person / Aktør:
Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen
Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen
Parti: H

Innlegg:
For fjerde gang har Stortinget vært vertskap for en internasjonal konferanse digitalt. I dag hadde jeg gleden av å åpne den tiende Barents parlamentarikerkonferansen som samlet folkevalgte fra Finland, Norge, Russland, Sverige og Europaparlamentet for å diskutere utviklingen i nord. Sammen med Eirik Sivertsen (Stortingets delegasjon til Arktisk råd), samt Nina Sandberg og Bente Stein Mathisen (Stortingets delegasjon til Nordisk råd) møtte vi deltakerne via et oppbygd studio i et av Stortingets høringssaler. Opprinnelig skulle vi vært i Kirkenes. I min tale la jeg blant annet vekt på at man gjennom dette samarbeidet og kontakten på tvers av landegrensene i regionen, har bygget tillit og vennskap, redusert hindre og lagt grunnlaget for partnerskap mellom land og folk. Jeg er veldig glad for at Barents regionale ungdomsråd hadde en sentral plass i konferanseprogrammet. De unge spiller en viktig rolle i utformingen av fremtidens samfunn. Ved å lytte til de unges stemmer, bygger vi demokrati og tillit til demokratiske institusjoner. Under dagens digitale konferanse var helse, bærekraftig innovasjon og biodiversitet blant temaene. Neste gang håper jeg at alle deltakere kan møtes fysisk for å snakke om viktige saker som berører regionen.

Postet:
2021-06-22 19:16:58

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen