Person / Aktør:
Geir Iversen - Politiker fra Finnmark
Geir Iversen - Politiker fra Finnmark
Parti: SP

Innlegg:
Calanus finmarrchicus. Raudåta. Artig at verdens antagelige største dyr i antall individer har navn fra Finnmark! 😉 Vi er mot av ordinær fangst på raudåta -havets lille røde rubin på 2-3 mm! Denne lille fantastiske hoppekrepsen som finnes i enorme mengder beiter på havenes rike mengder planteplankton. Raudåta er de store ville fiskestammenes mat og den er en svært viktig nøkkelart og utgjør opptil 90% av biomassen i enkelte områder. Derfor er det totalt uansvarlig å starte en stor fangst av disse små sjødyra som faktisk er ryggraden i havets økosystemer. Ja, det finnes store mengder, men det er en enorme menge fiskeyngel og sild og makrell som fortærer denne rikdommen. Fingrene av matfatet! #raudåta #havet #kysttorsken #skrei #sild #makrell #førevarprinsippet #kysten #villfisken #finnmark #norskehavet #barentshavet #norskefjorder #fjordsofnorway

Emneknagger:

Postet:
2021-08-16 23:30:12

Delt innhold:
Calanus finmarrchicus. Raudåta. Artig at verdens antagelige største dyr i antall individer har navn fra Finnmark! 😉 Vi er mot av ordinær fangst på raudåta -havets lille røde rubin på 2-3 mm! Denne lille fantastiske hoppekrepsen som finnes i enorme mengder beiter på havenes rike mengder planteplankton. Raudåta er de store ville fiskestammenes mat og den er en svært viktig nøkkelart og utgjør opptil 90% av biomassen i enkelte områder. Derfor er det totalt uansvarlig å starte en stor fangst av disse små sjødyra som faktisk er ryggraden i havets økosystemer. Ja, det finnes store mengder, men det er en enorme menge fiskeyngel og sild og makrell som fortærer denne rikdommen. Fingrene av matfatet! #raudåta #havet #kysttorsken #skrei #sild #makrell #førevarprinsippet #kysten #villfisken #finnmark #norskehavet #barentshavet #norskefjorder #fjordsofnorway