Person / Aktør:
Klima- og miljødep
Klima- og miljødep

Innlegg:
Plast på avveie blir et stadig større problem. I dag er #VerdensHavdag, forsøplingen av havet er tema. Norge leder an i det internasjonale samarbeidet for å bekjempe havplast. Kronikk av Klima- og miljøministeren: #marinforsøpling https://t.co/3s3vQ836JI

Emneknagger:

Postet:
2018-06-08 13:14:52

Delt innhold:
Plast truer livet i havet
Verdens havdag arrangeres hvert år i dag, den 8. juni. Det er FNs viktigste dag for å engasjere folk over hele verden til tiltak for å sikre et godt havmiljø. Havet er livsgrunnlaget vårt, men står overfor trusler som forsøpling, klimaendringer, overfiske og ødeleggelse av naturtyper for å nevne noe. Forsøplingen av havet er et av de største, og trolig raskest voksende, miljøproblemene i verden.