Person / Aktør:
Klima- og miljødep
Klima- og miljødep

Innlegg:
Regjeringen verner noen av Norges viktigste områder for våtmarksfugl #Tyrifjorden i #Buskerud. https://t.co/V5x4NXnfag

Emneknagger:

Postet:
2018-06-22 13:26:25

Delt innhold:
Verner våtmarksområder ved Tyrifjorden
Regjeringen verner noen av Norges viktigste områder for våtmarksfugl Tyrifjorden i Buskerud.