Person / Aktør:
Åshild Bruun-Gundersen - FrP
Åshild Bruun-Gundersen - FrP
Parti: FRP

Innlegg:
❤️ Dagens seier for friheten til å bestemme selv: Kvinner i likekjønnet par får nå lov å velge selv hvem av kvinnene i paret som skal gå gravid med parets barn. For å få til dette, måtte jeg skrive et direkte lovforslag sammen med AP og SV - og i dag har vi sikret flertall i Stortinget. Hurra! En skulle kanskje tro at alle var enig i dette, men det sitter altså politikere på Stortinget som mener at de har mer rett til å bestemme hvem av kvinnene i et lesbisk par som skal gå gravid.. Liberalister ser på det som sin viktigste oppgave å la folk bestemme mer over seg selv. Det er en grense for politikk og en grense for hva vi kan tillate oss å bestemme over andre. Dette er et godt eksempel. I dag har nok en gang friheten vunnet over moralisme og overformynderi ❤️ (Nevner til slutt at det ble tillatt med assistert befruktning for lesbiske par i 2009. Lovforslaget i dag handlet ikke om det.)

Postet:
2021-05-20 16:44:05