Person / Aktør:
Helse- og omsorgsdep
Helse- og omsorgsdep

Innlegg:
-Vi må sikre at pasientene har en fastlege å gå til og at fastlegen har arbeidsforhold som er til å leve med, sa… https://t.co/etVuY3XXRa

Postet:
2018-03-06 16:21:35

Delt innhold:
Fastlegeordningen må forbedres og fornyes
En ny kartlegging viser at fastlegene har fått lengre arbeidsdager.