Person / Aktør:
Helse- og omsorgsdep
Helse- og omsorgsdep

Innlegg:
Nå har du mulighet til å søke midler til norsk-russisk helsesamarbeid. Søk innen 4. april 2018.… https://t.co/OAsoHWyUl3

Postet:
2018-03-07 10:31:28

Delt innhold:
Tilskuddsordningen til helsesamarbeid med Russland
Helse- og omsorgsdepartementet lyser nå ut midler til norsk-russiske helsesamarbeidsprosjekter med søknadsfrist 4. april 2018. Tilskuddene vil kunne benyttes til prosjektarbeid i 2018 og 2019, med rapporteringsfrist 1. juni 2019.