Person / Aktør:
Helse- og omsorgsdep
Helse- og omsorgsdep

Innlegg:
Har du lyst på ein av landets mest spennande kommunikasjonsjobbar? Hos oss får du jobbe tett på politisk leiing. Vi søker derfor etter ein kollega med god rolleforståing som lagar godt og lettfatteleg innhald. https://t.co/d6fweZ8moy #ledigstilling https://t.co/XjOsmwgpKi

Emneknagger:

Postet:
2018-03-23 20:29:28

Delt innhold:
Vi søker ein samfunnsengasjert kommunikasjonsrådgivar
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har det overordna ansvaret for at folk får gode og likeverdige helse- og omsorgstenester. Departementet har ansvar for eldre- og folkehelsepolitikken og for primærhelse- og spesialisthelsetenesta, inkludert e-helse, helserett og eigarskapsforvalting av helseføretaka. Departementet har 210 tilsette.