Person / Aktør:
Helse- og omsorgsdep
Helse- og omsorgsdep

Innlegg:
Rusavhengige skal møtes med helsehjelp og respekt - ikke med straff og fordømmelse, sier @BentHHoyre. I dag har regjeringen nedsatt et utvalg som skal forberede gjennomføringen av rusreformen og foreslå nødvendige lovendringer https://t.co/SH51I4s4oy

Postet:
2018-03-23 22:23:35

Delt innhold:
Vil avkriminalisere narko til eget bruk
Rusmisbrukere skal møtes tidlig med hjelp og behandling - ikke straff.