Person / Aktør:
Helse- og omsorgsdep
Helse- og omsorgsdep

Innlegg:
Nå vil regjeringen gjøre helsedata lettere tilgjengelig for forskerne. https://t.co/37zo52IzdA

Postet:
2018-03-25 09:00:18

Delt innhold:
Regjeringen tildeler 150 millioner til en nasjonal analyseplattform for helsedata
Norge har omfattende og verdifulle helsedata som er bygget opp over lang tid. Nå skal disse dataene gjøres lettere tilgjengelig for forskere og andre.