Person / Aktør:
Helse- og omsorgsdep
Helse- og omsorgsdep

Innlegg:
Har du lyst på ein av dei mest spennande kommunikasjonsjobbane i landet? Er du samfunnsengasjert og brenn for god kommunikasjon? Vi søker etter ein kollega med god rolleforståing som lagar godt og lettfatteleg innhald. Ta kontakt med oss! https://t.co/d6fweZpXg6 https://t.co/DRS9Xp3UQc

Postet:
2018-04-06 14:25:32

Delt innhold:
Vi søker ein samfunnsengasjert kommunikasjonsrådgivar
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har det overordna ansvaret for at folk får gode og likeverdige helse- og omsorgstenester. Departementet har ansvar for eldre- og folkehelsepolitikken og for primærhelse- og spesialisthelsetenesta, inkludert e-helse, helserett og eigarskapsforvalting av helseføretaka. Departementet har 210 tilsette.