Person / Aktør:
Helge Orten
Helge Orten
Parti: H

Innlegg:
@HandelsSindre Dette er jo en underlig tilnærming. Det er bred tilslutning til totalrammen og hovedprioriteringene i NTP. Det er heller ikke flertall for alle forslagene på enkeltprosjekt.

Postet:
2021-06-08 12:31:52