Person / Aktør:
Politiker Guro Angell Gimse
Politiker Guro Angell Gimse
Parti: H

Innlegg:
Høyre vil kutte utslippene - ikke utviklingen. Vi vet at landbruket er blant sektorene som må finne nye løsninger for å redusere utslipp. Men løsningen er ikke å redusere matproduksjon eller å påføre folk kjøttskam. Løsningen er blant annet ny teknologi, og det vi i Høyre fikk høre på besøk hos Ren Røros as om teknologien til N2 Applied, er intet annet enn et lite under. Kort fortalt: Møkka fra kua tilsettes nitrogen fra luft og vips(!) skapes et kinderegg: -klimautslippene reduserer med 30% - kunstgjødsel erstattes med egen og mer næringsrik gjødsel etter prosessen -Til og med kuskitlukta fjernes! Høyre vil at flere teknologibedrifter skal skape gode løsninger for landbruket og sørge for arbeidsplasser i distriktet. Her kan du lese mer om vår plan for dette: https://hoyre.no/2021/07/01/hoyres-plan-for-flere-jobber-og-mer-eksport-av-landbruksteknologi/ Vi vil kutte utslippene - ikke utviklingen 💙💪

Postet:
2021-08-12 10:41:41

Delt innhold:
Høyre vil kutte utslippene - ikke utviklingen. Vi vet at landbruket er blant sektorene som må finne nye løsninger for å redusere utslipp. Men løsningen er ikke å redusere matproduksjon eller å påføre folk kjøttskam. Løsningen er blant annet ny teknologi, og det vi i Høyre fikk høre på besøk hos Ren Røros as om teknologien til N2 Applied, er intet annet enn et lite under. Kort fortalt: Møkka fra kua tilsettes nitrogen fra luft og vips(!) skapes et kinderegg: -klimautslippene reduserer med 30% - kunstgjødsel erstattes med egen og mer næringsrik gjødsel etter prosessen -Til og med kuskitlukta fjernes! Høyre vil at flere teknologibedrifter skal skape gode løsninger for landbruket og sørge for arbeidsplasser i distriktet. Her kan du lese mer om vår plan for dette: https://hoyre.no/2021/07/01/hoyres-plan-for-flere-jobber-og-mer-eksport-av-landbruksteknologi/ Vi vil kutte utslippene - ikke utviklingen 💙💪