Person / Aktør:
Politiker Guro Angell Gimse
Politiker Guro Angell Gimse
Parti: H

Innlegg:
Norge klatrer til toppen som den med verdens beste helsetjeneste. Vi har fått mye ut av hver krone. Norge greide dessuten å skjerme befolkningen for korona. De lave dødstallene sier sitt. Vi har en regjering som har tatt viktig beslutninger for hvordan helsevesenet skal levere tjenester hvor pasienten skal være sjefen. Pasientens mulighet til å velge hvor behandlingen skal skje og hurtige løp for diagnostisering og behandling (pakkeforløp) står i sentrum. Dette var innført av Høyre i regjering, og vi skal innføre flere pakkeforløp og flere muligheter for fritt behandlingsvalg. Dette står dessverre på spill dersom de rødgrønne tar over. De vil avvikle fritt behandlingsvalg. Det er ikke likegyldig hvem som styrer landet. Høyre tar i bruk både offentlige og private behandlere, mens staten skal ta regningen. Med de rødgrønne vil kun de rike, som kan betale selv, få bruke private i behandlingen. Dette vil bli et stort tilbakeskritt. Dersom du vil gi valgfrihet og makt til pasienten må du stemme Høyre

Postet:
2021-08-13 20:38:02

Delt innhold:
Norge topper kåring over verdens beste helsevesener
Norge klatrer fra en delt fjerdeplass til toppen på en stor undersøkelse over helsevesenet i rike land. Landet som bruker klart mest penger på helse, havner desidert sist.