Person / Aktør:
Anette Trettebergstuen
Anette Trettebergstuen
Parti: AP

Innlegg:
Dårligere psykisk helse, mer vold og overgrep er en konsekvens av koronapandemien⚠️ Vi trenger en skikkelig krisepakke for å hjelpe de som er utsatt. Nok. Hamar gjør nettopp det: Hjelper ofre for seksuelle overgrep. Arbeiderpartiet vil ha en nullvisjon for seksuelle overgrep og styrke slike lavterskeltilbud økonomisk - om vi kommer i regjering! 🌹

Postet:
2021-08-06 10:36:06

Delt innhold:
(Abo) Stor økning i brukere av senteret som jobber med personer som er utsatt for seksuelle overgrep. Ap-Anette kommer med løfte
På Nok. Hamar hjelper de personer som har blitt utsatt for seksuelle overgrep. Nå får organisasjonen et løfte fra Arbeiderpartiet. I gjennomsnitt tar det