Person / Aktør:
Helse- og omsorgsdep
Helse- og omsorgsdep

Innlegg:
Flere må melde fra til barnevernet når barn og unge kan være utsatt for alvorlig omsorgssvikt. Nå tydeliggjøres plikten til å melde fra. https://t.co/rqw97ZaMg3

Postet:
2018-06-22 09:23:00

Delt innhold:
Tydeligere lovverk om opplysningsplikt til barnevernet
Flere må melde fra til barnevernet når barn og unge kan være utsatt for alvorlig omsorgssvikt. Nå tydeliggjøres plikten til å melde fra.