Person / Aktør:
Helse- og omsorgsdep
Helse- og omsorgsdep

Innlegg:
Fra 1. juli plikter helsetjenesten å tilby pasienter og pårørende et møte etter svært alvorlige hendelser. - Møtene vil bidra til større åpenhet og gi pasienter, brukere og pårørende muligheten til å få svar på de spørsmål de måtte ha, sier @BentHHoyre. https://t.co/aA03cbdmdL

Postet:
2018-06-22 13:17:28

Delt innhold:
Plikter å møte pasienter, brukere og pårørende etter svært alvorlige hendelser
Fra 1. juli i år får helse- og omsorgstjenesten en plikt til å tilby pasienter, brukere og pårørende et møte etter svært alvorlige hendelser. Dette møtet skal skje så raskt som mulig, og senest ti dager etter hendelsen. Slike møter vil bidra til større...