Person / Aktør:
Tuva Moflag i Arbeiderpartiet
Tuva Moflag i Arbeiderpartiet
Parti: AP

Innlegg:
I dag har Jon Reidar Øyan og jeg besøkt Hormonlaboratoriet på Aker Sykehus. Her snakker vi om et skikkelig bra fagmiljø som har spisskompetanse på både sjeldne tilstander og folkesykdommer som stoffskiftesykdom og diabetes. Jon Reidar, leder av Homonettverket- i Ap, ble særlig imponert over kompetansen som er her knyttet til kjønnshormoner og kjønnsinkongruens. Når et barn blir født uten at man med sikkerhet kan fastslå kjønnet, eller en person skal gjennomgå kjønsbekreftende behandling, er kompetansen til disse folka uvurderlig i prosessen som personen skal gjennom. For oss som politikere er det viktig at slike sterke fagmiljø får plass til å blomstre videre når Oslosykehusene skal utvikles. Takk for oss 🌹

Postet:
2021-06-28 19:43:43

Delt innhold:
I dag har Jon Reidar Øyan og jeg besøkt Hormonlaboratoriet på Aker Sykehus. Her snakker vi om et skikkelig bra fagmiljø som har spisskompetanse på både sjeldne tilstander og folkesykdommer som stoffskiftesykdom og diabetes. Jon Reidar, leder av Homonettverket- i Ap, ble særlig imponert over kompetansen som er her knyttet til kjønnshormoner og kjønnsinkongruens. Når et barn blir født uten at man med sikkerhet kan fastslå kjønnet, eller en person skal gjennomgå kjønsbekreftende behandling, er kompetansen til disse folka uvurderlig i prosessen som personen skal gjennom. For oss som politikere er det viktig at slike sterke fagmiljø får plass til å blomstre videre når Oslosykehusene skal utvikles. Takk for oss 🌹