Person / Aktør:
Anniken Huitfeldt
Anniken Huitfeldt
Parti: AP

Innlegg:
Ordfører Anders Østensen i Gjerdrum viser meg skredområdet. Vi har snakka om hvordan vi tar oss av den psykiske helsa til alle som er berørt av raset. I kriser blir vi ofte mer forskjellige, vi trenger ulike tilbud som er tilpasset ulike mennesker. Anders sier at kommunen vil inn med hjelp tidlig for å forebygge. Statlig støtte til fysisk opprydding er en ting, men vi trenger også et tidlig krafttak for å hjelpe de menneskene som bærer skadene inni seg ❤️

Postet:
2021-05-26 14:00:14

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Anniken Huitfeldt