Person / Aktør:
Anniken Huitfeldt
Anniken Huitfeldt
Parti: AP

Innlegg:
Hvorfor hugger de Trandumskogen? 🌲🌲🌲 «Minnelunden i Trandumskogen er ett av Norges viktigste kulturminner fra krigen. Her ble 194 mennesker henrettet. I mai for ett år siden ble minnelunden fredet. Minnesteinene inne i den mørke skogen ga en følelse av alvor som berørte alle som kom dit. Skogen skapte et rom som føltes tidløst, avsondret fra alt utenfor. Et rom for ettertanke, et rom for å huske.» Dette skriver Ola Fjeldheim, generalsekretær i Fortidsminneforeningen. Jeg krever svar fra forsvarsministeren. https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=85193

Postet:
2021-06-04 10:27:33

Delt innhold:
Hvorfor hugger de Trandumskogen? 🌲🌲🌲 «Minnelunden i Trandumskogen er ett av Norges viktigste kulturminner fra krigen. Her ble 194 mennesker henrettet. I mai for ett år siden ble minnelunden fredet. Minnesteinene inne i den mørke skogen ga en følelse av alvor som berørte alle som kom dit. Skogen skapte et rom som føltes tidløst, avsondret fra alt utenfor. Et rom for ettertanke, et rom for å huske.» Dette skriver Ola Fjeldheim, generalsekretær i Fortidsminneforeningen. Jeg krever svar fra forsvarsministeren. https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=85193