Person / Aktør:
kari henriksen
kari henriksen
Parti: AP

Innlegg:
@lillasolhusvik @jonasgahrstore @fabianstang Er ikke det mest interessante her om høyresiden har et større ansvar for å bekjempe høyreekstrem terrorideologi? D er d faktiske i saken. Hva F mener om Støres utsagn eller hans tolking av d, er ikke vesentlig for det politiske innholdet i saken. Hold d der

Postet:
2021-07-23 14:46:59