Person / Aktør:
Linda Hofstad Helleland
Linda Hofstad Helleland
Parti: H

Innlegg:
Vi kan ikke godta at barn sendes vekk fra venner og skolegang i Norge, og utsettes for mishandling og vold i krigsherjede områder som foreldrene har flyktet fra. Enig?

Postet:
2018-02-22 22:08:56

Delt innhold:
Barneminister om koranskoler: – Terskelen for å varsle er for høy
Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) vurderer lovendring for å gjøre det lettere for barnevernet å gripe inn når et barn blir sendt til koranskole i utlandet mot sin vilje.