Person / Aktør:
Linda Hofstad Helleland
Linda Hofstad Helleland
Parti: H

Innlegg:
Regjeringen satser på vei som aldri før 👍🏻 Lik om du synes det er bra!

Postet:
2018-02-23 14:32:18

Delt innhold:
Regjeringen sier ja til mer firefelts motorvei i Trøndelag
- Vi ønsker å bygge fremtidsrettede veier og som binder regionen tettere sammen, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen onsdag.