Person / Aktør:
EØS-midlene

Innlegg:
EØS-midlene bidrar til Europas grønne giv!🌿 I denne støtteperioden går mer enn 4.5 milliarder kroner til grønne tiltak i 13 europeiske land. Vi støtter initiativ innen blant annet: 🌱miljø, biologisk mangfold og økosystemer ⚡️fornybar energi, energieffektivisering 🌦klimatilpasning og avbøtende klimatiltak 👩‍🏫grønn innovasjon Miljødirektoratet Klima- og miljødepartementet (Norge)

Postet:
2021-06-04 15:13:26

Delt innhold:
How the EEA and Norway Grants contribute to the EU Green Deal | EEA Grants
Being the first climate-neutral continent – That is the EU Green Deal’s primary target. The EEA and Norway Grants contribute to the race to zero net emissions with a multi-million investment, in line with the Grant’s long-standing commitment to supporting sustainable and innovative projects in...