Person / Aktør:
EØS-midlene

Innlegg:
Nok drikkevann er en utfordring på de greske øyene! En løsning er å lage ferskvann av saltvann. NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim samarbeider med greske drikkevannselskapet Emvis om å overvåke endringer i havet, som oppblomstring av skadelig alger. På sikt vil dette forbedre desalineringsprosessen, heve vannkvaliteten og redusere kostnaden av drikkevann. Vil du vite mer? http://statusreport2020.eeagrants.org/ Utenriksdepartementet (Norge) EEA and Norway Grants The Norwegian Embassy in Athens, Greece

Postet:
2021-06-29 19:00:42

Delt innhold:
Nok drikkevann er en utfordring på de greske øyene! En løsning er å lage ferskvann av saltvann. NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim samarbeider med greske drikkevannselskapet Emvis om å overvåke endringer i havet, som oppblomstring av skadelig alger. På sikt vil dette forbedre desalineringsprosessen, heve vannkvaliteten og redusere kostnaden av drikkevann. Vil du vite mer? http://statusreport2020.eeagrants.org/ Utenriksdepartementet (Norge) EEA and Norway Grants The Norwegian Embassy in Athens, Greece