Person / Aktør:
SunnivaHEi
SunnivaHEi
Parti: SV

Innlegg:
Marian Hussain fra @oslosv mener frivillige aktører har måttet bære for mye av ansvaret for å organisere tilbud til barna, og ønsker flere statlige tiltak. @Hawatako https://t.co/nKHRCZwAcq

Postet:
2021-08-09 14:30:00

Delt innhold:
SV etterlyser statlige tiltak for barn i lavinntektsfamiler
Flere barn vokser opp med foreldre som ikke har råd til feriereiser om sommeren. Marian Hussein (SV) mener frivillige aktører har måttet bære for mye av ansvaret for å organisere tilbud til barna, og ønsker flere statlige tiltak.