Person / Aktør:
Nicholas Wilkinson
Nicholas Wilkinson
Parti: SV

Innlegg:
Nye, dramatiske tall om psykisk helse! De som IKKE har fått hjelp har økt med mer enn 50 % for de som tjener under 600 000 kr (fra 2015 til 2019). 🥵 Vi har en psykisk helsekrise og de må vi løse: 🏥 Flere plasser på BUP og DPS 🧑‍⚕️ Ansette flere psykologer 🛌 Opprette flere brukerstyrte senger 🌼 Gi hjelp der de bor uten henvisning fra lege (lavterskel)

Postet:
2021-08-11 10:04:01

Delt innhold:
SSB-rapport: Lavtlønte dropper oftest å oppsøke psykolog
Lang ventetid og dårlig råd er viktige årsaker til at mange ikke oppsøker psykolog, selv om de har behov for hjelp. Det går fram av en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB).