Person / Aktør:
Linda H. Helleland
Linda H. Helleland
Parti: H

Innlegg:
Høring i FNs barnekomité nå Siden Norge ble hørt i #barnekonvensjonen for åtte år siden har barns rettigheter blitt styrket, og barns rett til å medvirke i saker som angår dem er lovfestet. https://t.co/aeytdwmab1

Emneknagger:

Postet:
2018-05-23 16:43:02