Person / Aktør:
Utenriksdepartementet (Norge)
Utenriksdepartementet (Norge)

Innlegg:
– Jeg ønsker våpenhvilen mellom Israel og Hamas velkommen. Det var helt nødvendig å få en slutt på voldsbruken. Jeg berømmer Egypt, Qatar, FN, USA og andre for deres innsats. Elleve dager med kamphandlinger har påført sivile uakseptable lidelser, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/uttalelse_vapenhvile/id2850510/

Postet:
2021-05-21 16:47:59

Delt innhold:
– Jeg ønsker våpenhvilen mellom Israel og Hamas velkommen. Det var helt nødvendig å få en slutt på voldsbruken. Jeg berømmer Egypt, Qatar, FN, USA og andre for deres innsats. Elleve dager med kamphandlinger har påført sivile uakseptable lidelser, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/uttalelse_vapenhvile/id2850510/