Person / Aktør:
Utenriksdepartementet (Norge)
Utenriksdepartementet (Norge)

Innlegg:
Nå passer det fint med en kopp te! ☕️ Frihandelsavtalen Norge har fremforhandlet med Storbritannia er den mest omfattende Norge noensinne har inngått utenom EØS-avtalen. Den markerer et viktig steg videre i vårt forhold til Storbritannia etter brexit 🇳🇴🇬🇧 Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/inngar-historisk-frihandelsavtale-med-storbritannia/id2857147/

Postet:
2021-06-04 15:42:58