Person / Aktør:
Utenriksdepartementet (Norge)
Utenriksdepartementet (Norge)

Innlegg:
Statusrapporten for EØS-midlene 2020 er klar! «Det er veldig positivt at norske forskere, bedrifter, frivillige organisasjoner og kommuner fra hele landet deltar i EØS-prosjekter», sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Støtten bidrar til å redusere økonomiske og sosiale forskjeller i Europa og styrke Norges forhold til mottakerlandene. Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/status_midler/id2860716/

Postet:
2021-06-11 12:17:52

Delt innhold:
Statusrapporten for EØS-midlene 2020 er klar! «Det er veldig positivt at norske forskere, bedrifter, frivillige organisasjoner og kommuner fra hele landet deltar i EØS-prosjekter», sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Støtten bidrar til å redusere økonomiske og sosiale forskjeller i Europa og styrke Norges forhold til mottakerlandene. Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/status_midler/id2860716/