Person / Aktør:
Utenriksdepartementet (Norge)
Utenriksdepartementet (Norge)

Innlegg:
Ytringsfriheten er en grunnleggende menneskerettighet og en forutsetning for et levende demokrati, men den er under press i mange land, også i Europa. Den nye strategien som utenriksminister Ine Eriksen Søreide la frem i dag staker ut kursen for det internasjonale arbeidet for å beskytte ytringsfriheten, journalister og medienes uavhengighet. Du finner den her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/strategi_ytringsfrihet/id2863379/

Postet:
2021-06-29 17:25:11

Delt innhold:
Ny ytringsfrihetsstrategi