Person / Aktør:
Utenriksdepartementet
Utenriksdepartementet

Innlegg:
Det er blitt over 100 millioner flere sultne i verden det siste året, kommer det fram i en ny FN-rapport. Det er en dramatisk økning. 📈 Bærekraftsmål nr. 2 er å utrydde sult. 🍵 For å klare dette målet trengs det et internasjonalt krafttak. - Vi må finne løsninger som kan redusere og utrydde fattigdom og sult. Uten matsikkerhet oppnår vi heller ingen utvikling, sier utviklingsminister @daginge som denne uken deltar på FNs høynivåforum. Høynivåforumet er den viktigste FN-plattformen for bærekraftig utvikling og har en sentral rolle i gjennomføringen av bærekraftsmålene. 🌱 Se link i bio for å lese mer. #FN #bærekraftsmålene #matsikkerhet #norgeiverden

Emneknagger:

Postet:
2021-07-13 15:13:49