Person / Aktør:
Linda Hofstad Helleland
Linda Hofstad Helleland
Parti: H

Innlegg:
Litt ekstra smilende og fornøyd i dag! 😊 Ikke på grunn av en enkelthendelse, men fordi jeg kjenner på optimisme. Både blant folk og bedrifter. Det har vært tungt å holde avstand. Mange har kjent på ensomhet, eller på usikkerhet knyttet til økonomi og jobb. Bedrifter har stått i tøffe stormer, og måttet permittere ansatte. Vi har holdt en-meteren, fremfor å kunne klemme de vi er glad i. Nå minnes vi på at dette ikke skal være den nye normalen. Normalen skal være klemmer, glede, godt selskap og fine opplevelser med venner og familie. Og dit er vi på vei nå! Restauranter og bedrifter åpner, antall ledige i Norge er for første gang siden pandemien traff oss under 100.000, 1.6 millioner nordmenn er vaksinert og mange kan nå klemme på hverandre for første gang på lenge. Det betyr mye. ❤️ Korona har krevd mye av oss som samfunn. Men - i dag skinner sola, aktiviteten tar seg opp, og vi skal få fart på norsk økonomi!👊🏻

Postet:
2021-05-27 20:06:01

Delt innhold:
Litt ekstra smilende og fornøyd i dag! 😊 Ikke på grunn av en enkelthendelse, men fordi jeg kjenner på optimisme. Både blant folk og bedrifter. Det har vært tungt å holde avstand. Mange har kjent på ensomhet, eller på usikkerhet knyttet til økonomi og jobb. Bedrifter har stått i tøffe stormer, og måttet permittere ansatte. Vi har holdt en-meteren, fremfor å kunne klemme de vi er glad i. Nå minnes vi på at dette ikke skal være den nye normalen. Normalen skal være klemmer, glede, godt selskap og fine opplevelser med venner og familie. Og dit er vi på vei nå! Restauranter og bedrifter åpner, antall ledige i Norge er for første gang siden pandemien traff oss under 100.000, 1.6 millioner nordmenn er vaksinert og mange kan nå klemme på hverandre for første gang på lenge. Det betyr mye. ❤️ Korona har krevd mye av oss som samfunn. Men - i dag skinner sola, aktiviteten tar seg opp, og vi skal få fart på norsk økonomi!👊🏻