Person / Aktør:
Linda Hofstad Helleland
Linda Hofstad Helleland
Parti: H

Innlegg:
Samiske samfunn må ha noe å leve av, i tillegg til tradisjonelle næringer. Regjeringen vil legge til rette for mange nye jobber og bedrifter i reiseliv og kreative næringer. Her har våre samiske skatter en unik mulighet til å bli realisert i nye spennende jobber som vil bidra til livskraftige samiske lokalsamfunn. Derfor legger regjeringen og Sametinget frem en felles plan hvordan vi skal få til dette 😊

Postet:
2021-06-17 22:15:46

Delt innhold:
Samiske samfunn må ha noe å leve av, i tillegg til tradisjonelle næringer. Regjeringen vil legge til rette for mange nye jobber og bedrifter i reiseliv og kreative næringer. Her har våre samiske skatter en unik mulighet til å bli realisert i nye spennende jobber som vil bidra til livskraftige samiske lokalsamfunn. Derfor legger regjeringen og Sametinget frem en felles plan hvordan vi skal få til dette 😊