Person / Aktør:
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)

Innlegg:
132,4 millionar kroner løyvast frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar. Dette er eit rekordstort beløp! 😁👍 Ordninga legg til rette for at barn og ungdom kan delta og ta medansvar, noko dei gjer hos Forandringshuset Grønland i Oslo. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/1324-millionar-kroner-til-frivillige-barne--og-ungdomsorganisasjonar/id2589301/

Postet:
2018-02-09 16:26:30

Delt innhold:
132,4 millionar til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar