Person / Aktør:
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)

Innlegg:
- Å bidra til inkludering og skape like muligheter for alle, uavhengig av funksjonsevne, er viktig for vår regjering, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland. Ca. 11,9 millioner kroner er fordelt til arbeid i 2018 for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Postet:
2018-02-16 11:28:23

Delt innhold:
11,9 millioner kroner til bedre levekår for personer med nedsatt funksjonsevne
– Det er viktig for denne regjeringen å bidra til inkludering og skape like muligheter for alle, uavhengig av funksjonsevne. Tildeling av cirka 11,9 millioner kroner for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne vil s...