Person / Aktør:
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)

Innlegg:
Frihet fra vold og overgrep er en forutsetning for et likestilt samfunn. Hvordan kan vi forebygge vold mot kvinner, og hva kan de nordiske landene lære av hverandre i dette arbeidet? Bli med på konferansen «Preventing Violence Against Women in the Nordic Countries» torsdag 8. mars.

Postet:
2018-02-22 15:00:00

Delt innhold:
Preventing Violence Against Women in the Nordic Countries