Person / Aktør:
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)

Innlegg:
Altfor mange opplever diskriminering på jobb, skole, i helsesystemet eller på andre områder i livet. Diskriminering reduserer menneskers mulighet til å delta i samfunnet. I dag markerer vi FNs internasjonale dag mot all diskriminering. Det er en dag for å feire mangfold og for å slå ned på diskriminering i alle former. FN-sambandet

Postet:
2018-03-01 09:50:42

Delt innhold:
Internasjonal dag mot all diskriminering
FNs internasjonale dag mot all diskriminering setter søkelyset på de millioner av mennesker som lever med stigma og diskriminering. Dagen skal feire mangfold og slå ned på diskriminering i alle former. Dagen ble markert for første gang i 2014, og det er , UNAIDS, som har ansvar for markeringe.....