Person / Aktør:
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)

Innlegg:
– Universell utforming bidrar til likeverd og like muligheter, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland. Til sammen 67 prosjekter som skal bidra til kunnskap, kompetanse og informasjon om universell utforming får nå 17,35 millioner kroner i støtte. Universell utforming innebærer tilrettelegging slik at alle, uavhengig av funksjonsevne, skal kunne delta på ulike arenaer som skoler, transport, uteområder og innen IKT.

Postet:
2018-03-14 15:05:56

Delt innhold:
17,35 millioner kr til universell utforming
– Et viktig mål for denne regjeringen er at samfunnet skal ha plass til alle, uavhengig av funksjonsevne.