Person / Aktør:
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)

Innlegg:
Under FNs kvinnekommisjon (CSW) i New York deltar ministre fra om lag 90 land og flere tusen representanter fra sivilt samfunn. De diskuterer viktige tema innen likestilling, som blant annet kvinner i media og #metoo, jenter og utdanning, kvinners helse og seksuelle rettigheter, og kvinners rett til å eie og drive jord. Les statsråd Linda Hofstad Helleland sitt hovedinnlegg: http://bit.ly/2DBbBO0

Emneknagger:

Postet:
2018-03-16 18:00:00

Delt innhold:
Likestillingsminister Linda Hofstad Helleland under CSW