Person / Aktør:
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)

Innlegg:
Bare 20 prosent av ansatte i IT-bransjen i OECD-land er kvinner, og kun 15 prosent av lederstillingene besittes av kvinner. Jenteprosjektet Ada​ er ett eksempel på hvordan man kan bidra til å rekruttere, motivere og utdanne jenter til IKT-bransjen. Flere jenter bør velge IT- og teknologi-fag. I dag markerer vi derfor den internasjonale dagen for jenter i IKT.

Postet:
2018-04-27 07:00:01

Delt innhold:
Jenteprosjektet Ada
Jenteprosjektet Ada er et prosjekt ved NTNU for jenter som studerer elektronikk, datateknikk, energi og miljø, informatikk, kommunikasjonsteknologi, matematiske fag og teknisk kybernetikk. Prosjektet het tidligere "Jenter og data".