Person / Aktør:
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)

Innlegg:
Eldre LHBTIQ-personer skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Satsingen er en del av regjeringens kvalitetsreform Leve hele livet: bit.ly/2rn4HHR FRI Oslo og Akershus, Kirkens Bymisjon

Postet:
2018-05-04 15:30:02

Delt innhold:
Bedre hverdag for eldre LHBTIQ-personer