Person / Aktør:
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)

Innlegg:
Hele 270 millioner kroner er nå fordelt gjennom Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom i 2018. 747 tiltak har fått støtte til eksempelvis fritids- og ferieaktiviteter, utlån av sportsutstyr, stipendordninger og integreringstiltak. Les mer på regjeringen.no/bld!

Postet:
2018-05-11 09:30:00

Delt innhold:
Besøk hos skolefritidstilbudet Friminuttet i Drammen