Person / Aktør:
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)

Innlegg:
Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Barneminister Linda Hofstad Helleland høres i Geneve om Norges oppfyllelse av barnekonvensjonen. Les mer: bit.ly/2KO74LV

Postet:
2018-05-23 16:08:22

Delt innhold:
Høring av barnekonvensjonen i FN
Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) har blitt hørt om Norges oppfyllelse av barnekonvensjonen. I sitt åpningsinnlegg til barnekomiteen understreket statsråden lovendringen som ble vedtatt i Stortinget 22. mai, med 18-årsgrense f...