Person / Aktør:
Karin Andersen
Karin Andersen
Parti: SV

Innlegg:
RT @Cuervo3: Vil erfaringene fra #Afghanistan føre til at det blir en høyere terskel for denne type operasjoner? Med ekstremt høye kostnader, uklare og motstridende mål og ikke minst svært små resultater?

Emneknagger:

Postet:
2021-07-21 20:10:42