Person / Aktør:
Anniken Hauglie
Anniken Hauglie
Parti: H

Innlegg:
I to dager har sosialministre, forskere, arbeidslivets parter diskutert sosialpolitikk, og hvordan sikre at flere får ta del i velstandsutviklingen og at barn og unge sikres en trygg fremtid. Nordisk råd arrangerte også et seminar om likestilling i arbeidslivet, og fikk overlevert en rapport som viser at det også er - ikke overraskende - lønnsomt!😀🇳🇴🇨🇦 #SharedProsperity #Montreal #OECD

Emneknagger:

Postet:
2018-05-16 04:02:54

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Anniken Hauglie