Person / Aktør:
Haltbrekken på Tinget
Haltbrekken på Tinget
Parti: SV

Innlegg:
Garbergelva! Elva som renner fra Stråsjøen til Selbusjøen. Ei verdifull elv mange har jobba lenge for å verne. Den ene planen om kraftutbygging er stansa, men fortsatt ønsker noen å bygge kraftverk her ved Kjeldstadfossen. Det vil SV - Sosialistisk Venstreparti stoppe. Lena Iren Horie, Hilde M G Danielsen og jeg vil verne elva, ja det vil resten av SV også. Her hadde vi valgkampåpning med Selbu SV i dag!

Postet:
2021-06-24 18:02:12

Delt innhold:
Garbergelva! Elva som renner fra Stråsjøen til Selbusjøen. Ei verdifull elv mange har jobba lenge for å verne. Den ene planen om kraftutbygging er stansa, men fortsatt ønsker noen å bygge kraftverk her ved Kjeldstadfossen. Det vil SV - Sosialistisk Venstreparti stoppe. Lena Iren Horie, Hilde M G Danielsen og jeg vil verne elva, ja det vil resten av SV også. Her hadde vi valgkampåpning med Selbu SV i dag!