Person / Aktør:
Haltbrekken på Tinget
Haltbrekken på Tinget
Parti: SV

Innlegg:
På Tyholt i Trondheim har vi en liten grønn lunge hverdagsnatur. Her leiker ungene i akebakken som kalles Spruten. Vi er avhengige av å ha noen grønne lunger rundt oss. Men her kan det komme en voldsom utbygging. Ocean Space Centre. Et senter som skal teste noen av framtidens teknologier. Det er viktig, men la oss sørge for at plasseringa blir riktig og det blir en bygning vi er stolte av. Det er et enormt naboengasjement og jeg har stilt spørsmål til næringsminister Iselin Nybø om alternative muligheter er undersøkt godt nok, deriblant Ladehammeren, som vil gi nærhet til sjøen.

Postet:
2021-06-25 19:42:41

Delt innhold:
Lars på Ocean Space Centre