Person / Aktør:
Haltbrekken på Tinget
Haltbrekken på Tinget
Parti: SV

Innlegg:
Dette er ei vi hadde hatt godt av å ha på Stortinget. Ei som jobber for rettferdighet, for naturen og for vårt urfolk. De siste årene har jeg vært så heldig å få kjenne Hilde. Hu er tøff, direkte og står på for de viktige sakene. Stortinget hadde hatt godt av Hilde!

Postet:
2021-07-09 23:05:34

Delt innhold:
Hilde M.G Danielsen 39 år og 2. kandidat for SV i valgdistrikt Sør-Trøndelag. Bosatt i fjellregionen, i Røros. 4 barnsmor og urfolkskvinne. Turnusarbeider i oljeindustrien som kokk, og prosjektarbeider i samisk helseteam. Kommunestyrerepresentant i Røros kommune, 1 vara i Sv sitt sentralstyre og sitter i Sv´s samiske råd. De sakene jeg brenner for er urfolksaker, og kampen mot de store arealinngrep i våre felles fjell og kystområder.Naturen og moder jord kan ikke tape mere. Bygda og distriktene skal leve, og folk skal få tjenester der de bor. Jeg vil ta kampen for de livsviktige velferdstjenestene våre, kommuneøkonomien må styrkes. Barn og unge er vår fremtid, de trenger en trygg og god grunnmur. Derfor skal vi ha en større pedagogisk og lærertetthet i barnehage og skole. Psykisk helse blant barn,unge og eldre skal ha et større fokus. God psykisk helse er livsviktig for å kunne leve et fullverdig liv. Forskjellene har økt drastisk de siste årene, og det er blitt et samfunnsproblem. De som har mye skal gi mere, og de som har lite skal få mere! «Gæmhpoe jåerhkminie - baajh vaeride årrodh!» ( kampen fortsetter - la fjella leve)